Lupa- ja valvontajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Sipilä ja Terhi Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 17.6.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Taskinen ja Kati Häkkinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Harri Haavikko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.