Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että uusi rakennustarkasta Jussi Törrönen, uusi LVI-tarkastaja Petri Sajaniemi ja tuleva rakennustarkastaja Teemu Männistö esittäytyivät kokouksen alussa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.