Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus 16.12.2020 taltio 4366:
Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa tilan Hietaranta 491-512-1-1 omistajalle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 19/0223/3, joka koskee tilan rannassa ilman lupaa pidetyn ja rakennukseksi verrattavan lauttarakennelman postamista.

Syyttäjälaitos, päätös rangaistusmääräyksestä 5.3.2021
Tilan Hietaranta 491-512-1-1 omistajalle on määrätty sakkorangaistus rakennusrikkomuksesta. Hänellä ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 125 $:n edellyttämää rakennuslupaa tilansa rannassa pitämälleen lauttarakennelmalle, joka vastaa käyttötarkoituksensa, kokonsa, ulkonäkönsä ja pysyvyytensä puolesta tavanomaista rantarakennusta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 21/0030/3/29.3.2021 ja 21/0030/3/29.3.2021
Hallinto-oikeus on hylännyt hallintovalituksen aidan korottamista koskevasta kielteisestä toimenpidelupapäätöksestä ja kunnallisvalituksen, joka koski em. lupapäätökseen liittyvää lupamaksua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.