Lupa- ja valvontajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Heikkinen ja Kauko Väisänen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä torstaina 13.12.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.