Lupa- ja valvontajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus 4.12.2018 

Hallinto-oikeus on kumonnut ja palauttanut uudelleen käsiteltäväksi lupa- ja valvontajaoston päätöksen 6.9.2018 § 33, jolla Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnalle myönnettiin lupa sijoittaa vesi- ja viemärijohtolinja tilan 491-564-1-156 alueelle. Perusteena oli se, että omistajanvaihdoksen takia mainitun tilan uutta omistajaa ei oltu voitu kuulla ennen päätöksen tekemistä ja päätös perustui tietyiltä osin puutteellisiin selviytyksiin.

Itä-Suomen syyttäjänvirasto 29.11.2018

Päätökset esitutkinnan rajoittamisesta 18-1513, 18-1514 ja 18-1515. Kihlakunnansyyttäjä on päättänyt tutkinnanjohtajan esityksen mukaisesti, että esitutkinta Asunto Oy Mikkelin Melodian rakentamiseen liittyvän epäillyn rakentamisrikkomuksen osalta lopetetaan, koska on todennäköistä, että asioissa tehtäisiin syyttämättäjättämispäätökset eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etukaan vaadi esitutkinnan jatkamista. 

Itä-Suomen poliisilaitos 19.11.2018

Poliisilaitos on päättänyt lopettaa tutkinnan Syvänmaan kylän tilalla RN:o 2:11 tapahtuneen lupaehtojen vastaisen hakkuutyön osalta. Tapauksessa ei todettu tahallisuutta tai sellaista tuottamusta, että kenenkään osallisen olisi katsottava syyllistyneen rikokseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.