Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Korhola ja Enrique Tessieri.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs.) viimeistään torstaina 1.10.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.