Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kirjastotoimenjohtaja
§1 Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätösten nähtävilläpito vuonna 2017, 12.01.2017
§1 Ira Myyryläisen siirtäminen sosiaali- ja terveyspalveluista kirjastopalveluihin, 13.01.2017
§2 Kirjastonhoitaja Elisa Harjunpään työsuhteen vakinaistaminen 1.3.2017 alkaen toistaiseksi, 16.01.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.