Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Toivonen ja Jenni Kolmisoppi.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 30.1.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 31.1.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Kolmisoppi ja Jari Roivas.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.