Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa

MliDno-2016-1963

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Roope Nykäsen ja hänen varalle Lars Vicarin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Roope Nykänen ja varalle Lars Vicari.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Roope Nykänen, Lars Vicari, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.