Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2016 maksetuista nuorisoavustuksista

MliDno-2017-88

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisopalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja nuorisopalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille on myönnetty ajalla 1.1. - 31.12.2016 toiminta-, ohjaajien palkkaus- ja kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että lautakunnan jäsen Jenni Kolmisoppi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.