Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2016 maksetuista kulttuuriavustuksista

MliDno-2017-145

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuurituottaja, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuripalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.12.2016 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Vs. kulttuurijohtaja:
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.