Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 24.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.7.2016

MliDno-2016-954

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnan toteutumisesta heinäkuun seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2017 valmistelun pohjana.

Raportti sisältää seuraavat osat:
-tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit
-palvelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi
-tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot
-talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta
-investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet
-selvitys tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisesta
-arvio hankintojen kriittisestä toteuttamisesta
-arvio avautuvien tehtävien täyttölupakäytännön toteuttamisesta.

Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 2.9. mennessä.

Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 110 000 euroa budjetoitua vähemmän ja menojen arvioidaan ylittyvän noin 130 000 euroa budjettiin verrattuna.

Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 240 000 euroa talousarviota heikommaksi.

Tulosalueita edellytetään sopeuttavan toimintansa siten, että talousarviossa pysytään.

Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden heinäkuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Tulosaluejohtajat Isomöttönen, Kajander, Karttunen, Mattila, Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.