Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 24.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Hassinen ja Jenni Kolmisoppi.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 30.8.2016.

Päätös

Hyväksyttin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.