Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 24.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kuntamaisematilinpäätös 2015

MliDno-2016-1783

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät Maisema 2015 raportit alustuksena vuoden 2017 talousarvion lähetekeskustelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittiin, että Sanni Hassinen poistui klo 18:34 ja Pirjo Siiskonen poistui klo 18:38 tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.