Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokousaikataulut ajalle 1.1. - 30.6.2016

MliDno-2015-1007

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja on laatinut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.1. - 30.6.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2016 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 22.1., 24.2., 24.3. (tilinpäätös 2015), 27.4., 25.5. ja 15.6.2016. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Päätettiin, että kokoukset keväällä 2016 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5. ja 15.6.2016.

Kokoukset alkavat klo 17:00, jollei muuta sovita.

Tiedoksi

Ilmoitustaulun hoitaja, Armi Karvonen, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.