Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kirjastoauton lakkauttaminen

MliDno-2015-2512

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastoauto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Uuden auton hankinta oli Mikkelin kaupungin taloussuunnitelmassa ja OKM:n perustamishankkeiden rahoituslistalla vuodelle 2015. Vahvistaessaan vuoden 2015 budjettia kaupunki teki päätöksen, että uutta kirjastoautoa ei hankita ja kirjastoautotoiminnasta luovutaan. Vuoden 2016 budjettia suunniteltaessa linjaus on otettu huomioon, eikä kirjastoautolle ole määrärahoja vuodelle 2016. Tästä syystä kirjastotoimenjohtaja on jättänyt vahvistamatta reittiaikataulun vuodelle 2016.

Kirjastoautossa oli vuonna 2014 lainoja 25689 ja käyntejä 9 847. Suurin osa käynneistä tulee koulupysäkeiltä. Kouluihin on oltu yhteydessä siirtokokoelmien järjestämiseksi. Muut asiakkaat pystyvät käyttämään omaa autoa tai asiointikyytiä ja käyttämään kiinteiden kirjastojen palveluita muutamia yksittäisiä asiakkaita lukuun ottamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää lakkauttaa kirjastoauton 1.1.2016.

Lisäksi lautakunta päättää valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan valmistelemaan kirjastoauton myyntiä, mikäli valtuusto päättää lakkauttaa kirjastoauton.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.