Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.10.2015: vuoden 2016 valtionavustustus museolle on 303 855 € ja Mikkelin kaupunginorkesterille on 271 966 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.