Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 14.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.9.2015

MliDno-2015-746

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden syyskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.