Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 14.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja -seminaari 17.11.2015 (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Nikke Isomöttönen, intendentti, Nikke.Isomottonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään Helsingissä 17.11.2015 klo 11.00. Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. yhdistyksen hallituksen kokoonpano. Intendentti Isomöttönen on erovuoroinen yhdistyksen hallituksen jäsen. Ennen varsinaista kokousta klo 10.00 valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja.

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös Suomen Sinfoniaorkesteri ry:n syysseminaari. Ohjelma ja ilmoittautumislomake liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että Mikkelin kaupungin virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen 17.11.2015 nimetään intendentti Nikke Isomöttönen sekä lisäksi yksi lautakunnan nimeämä edustaja.

Lisäksi lautakunta valitsee edustajansa kokouksen yhteydessä järjestettävään syysseminaariin.

Mikäli lautakunta ei lähetä edustajaansa, lautakunta esittää jaostolle, että intendentti käyttää valtakirjalla orkesterin äänivaltaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että se nimeää edustajansa syyskokoukseen.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen jaosto