Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 14.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Hassinen ja Kyösti Kiljunen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistän tiistaina 20.10.2015.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Kiljunen ja Hannu Toivonen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.