Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 14.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

MliDno-2015-2057

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen johtajan laatimassa investointiesityksessä vuosille 2016-2019 Naisvuoren uimahallin peruskorjaukseen on esitetty yhteensä 3 miljoonaa euroa siten, että vuodelle 2016 kohdentuisi 1,25 ja vuodelle 2017 1,75 miljoonan euron korjaustoimenpiteet. Valtion liikuntapaikkarakentamiseen myöntämää avustusta arvioidaan esityksessä saatavan yhteensä 720 000 euroa. Avustusta on haettava vuoden 2015 loppuun mennessä.

Esitys perustuu Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelmaan, jota on laadittu vuoden 2015 aikana. Eri asiantuntijaryhmien yhteistyönä syntynyt hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan tiedoksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle. Naisvuoren uimahallin remontin aloittamisesta suunnitelman mukaisesti vuonna 2016 päätetään kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 2016 yhteydessä.

Mikäli Naisvuoren uimahallin remontti alkaa vuonna 2016, tämän hetken suunnitelman mukaan uimahalli menisi kiinni kevätkauden jälkeen ja korjaustyöt alkaisivat kesäkuussa jatkuakseen yhtäjaksoisesti siihen saakka, kunnes remontti valmistuu.

Liikunta- ja nuorisojohtaja:

Lautakunta merkitsee Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelman tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.