Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Viitostie ry:n vuosikokous 26.4.2019

MliDno-2019-757

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 14.00 alkaen Kaks Ruusua -ravintolan kokoustilassa, osoite Ahlströminkatu 25, Varkaus. Kokoukseen on ilmoittauduttava kutsussa ilmoitettua linkkiä käyttäen 19.4.2019 mennessä.

Kokouksessa käsitellään normaalit vuosikokousasiat yhdistyksen sääntöjen ja esityslistan mukaisesti. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasia. Vuonna 2000 ennakkotarkastetut uudet säännöt, jotka saatavilla olevien tietojen mukaan on hyväksytty Viitostie ry:n kokouksessa vuonna 2001, ovat jääneet rekisteröimättä ja ne ovat aikanaan rauenneet. Tämä on käynyt ilmi nykyiselle hallitukselle, joka on ryhtynyt asian vaatimiin toimiin. Hallitus esittää hyväksyttäväksi uudet säännöt, jotka julkaistaan ennakkotarkastuksen valmistuttua ennen vuosikokousta yhdistyksen kotisivuilla (https://www.viitostie.fi/). Vanhojen voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa kokouksessa, joiden välissä on vähintään kuukausi.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa säännöt käsitellään toiseen kertaan, järjestetään 6.6.2019 pidettävän juhlaseminaarin yhteydessä (seminaarin ennakkokutsu oheismateriaalina).

Edellä selostetun sääntömuutosasian lisäksi kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2018 toimintakertomus
 • Vuoden 2018 tilinpäätös
 • Toiminnantarkastuskertomus
 • Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
 • Jäsenmaksut vuodelle 2019
 • Palkkiot vuodelle 2019
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta (9 varsinaista ja 9 varajäsentä)
  • Vuodelle 2018 valitun hallituksen kokoonpano oli:

   • Puheenjohtaja ********* Kuopion alueen kauppakamari
   • - 1. Varapuheenjohtaja *********
   • - 2. Varapuheenjohtaja *********, Kuusamon kaupunki
   • Jäsen *********, Kajaanin kaupunki
   • - Varajäsen *********Sotkamon kunta
   • Jäsen ********* Juvan kunta
   • - Varajäsen ********* Pertunmaan kunta
   • Jäsen *********, Mäntyharjun kunta
   • - Varajäsen *********, Etelä-Savon maakuntaliitto
   • Jäsen *********, Kuopion kaupunki
   • - Varajäsen *********
   • Jäsen *********Osuuskauppa Maakunta
   • - Varajäsen *********Paltamon kunta
   • Jäsen ********* Leppävirran kunta
   • - Varajäsen ********* Siilinjärven kunta
 • Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta (2 + 2)

 

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 vuosikokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Viitostie ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti antaa kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Markku Kakriainen jatkaa Viitostie ry:n hallituksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.