Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-122

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 11.00 alkaen konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, osoite Sointukatu 1, Mikkeli.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
  • TIlinpäätöksen vahvistaminen, voittovarojen käyttö ja osingonjakopäivä
  • Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  • Hallintoneuvoston jaäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päivärahat ja muut korvaukset
  • Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen
  • Hallintoneuvoston jäsenten vaali
  • Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

 

Konserni- ja elinvomajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Armi Salo-Oksa jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.