Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.4.2019

MliDno-2018-2440

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen perjantaina 12.4.2019 klo 9.00 alkaen Mikkelin kaupungintalolla.

Kokouksen aiheena on yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei tuota voittoa osakkeenomistajilleen. Nykyinen varojen jakamista koskeva 11 § on tulkinnanvarainen, joten se esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon:

"11 § Varojen jakaminen

Yhitön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Kaikki osakeyhtiölaissa mainitut varojejjakotavat osakkeenomistajille ovat kiellettyjä. Yhtiö ei jaa varoja: osinkona, vapaan pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa eikä omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa. Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa rekisteristä, yhtiön varat luovutetaan sen toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön. Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa rekisteristä osakkaille voidaan jakaa yhtiön nettovaroista heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä."

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.11.2018 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokauden 2017-2021 loppuajalle yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Vesa Sorasahi ilmoitti olevansa esteellinen (Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Vesa Sorasahi

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.