Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.5.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-843

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistymisen myötä syntyneen Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 13.00 alkaen Kuntatalon kokoushuoneessa B 3.8 osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista
  • Osakkeen merkintähinnasta päättäminen
  • Siirtymäkauden hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Siirtymäkauden hallituksen jäsenten valitseminen
  • Siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Siirtymäkauden nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
  • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
  • Muut asiat: Sarastian strategia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajan Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Lisäksi päätettiin, ettei kokoukseen osallistuta, ellei erityistä syytä ilmene.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.