Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 11.4.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.