Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo kokoukset 2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-838

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokous järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 9.00 alkaen Tuma-talossa neuvotteluhuoneessa 3, osoite Sammonkatu 12, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • Yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunto
  • Edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
  • Muut asiat

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kaupungin edustajaksi Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kokouksiin strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.