Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 9.4.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-747

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 9.4.2019 klo 16.30 alkaen Mikkelin Teatterin kahviossa osoitteessa Savilahdenkatu 11, 2. krs.

Vuosikokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuosikertomus 2018
 • Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja tilintarkastajien lausunto
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 • Talousarvio vuodelle 2019
 • Jäsenmaksu vuodelle 2019
  • Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 euroa/henkilöjäsen ja 200 euroa/yhteisöjäsen.
  • Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuksi määrättäisiin 20 euroa/henkilöjäsen ja 200 euroa/yhteisöjäsen
 • Hallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
  • Hallituksen jäseninä ovat olleet
   • *********, puheenjohtaja
   • *********, varapuheenjohtaja
   • *********
   • *********
   • *********
   • *********
   • Hannu Toivonen, Mikkelin kaupungin edustaja
   • *********, Mikkelin Teatterin näyttelijäyhdistys ry:n edustaja
   • *********
   • Muut, TES:n tai muun sopimuksen perusteella puhevaltaiset
    • *********, luottamusmies
    • *********, näyttelijäyhdistyksen edustaja, luottamusmies
    • *********, henkilökuntayhdistyksen varahenkilö
    • *********, näyttelijäyhdistyksen varahenkilö
  • Erovuoroisina ovat *********, ********* ja *********
 • Tilintarjastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2019
  • Tilintarkastajana on toiminut Finnpartners BDO Oy -tilintarkastusyhteisö.
 • Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2019
  • Hallituksen jäsenen palkkio on tällä hetkellä kaksi ensi-iltakorttia. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin voimassa olevien lautakuntien palkkiosääntöjen mukaisesti. Hallituksen kokoukset pj ja sihteeri 142,50e/kokous. Jäsenille 95e/kokous ja lisäksi johtotiimin kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajistolle (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) 68 e/kokous.

 

Konserni- ja elinvoimajaoto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokouksiin kaupungin edustajaksi hallintojohtajan ja varalle sivistysjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustalle ohjeeksi esittää, että Hannu Toivonen jatkaa Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.