Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-851

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4.2019 klo 14.00 alkaen Mikalo Oy:n kokoustiloissa osoitteessa Maaherrankatu 44, Mikkeli.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Hallituksen tilikertomus vuodelta 2018
 • Tilintarkastuskertomus
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Tilikauden tuloksen käyttäminen
  • Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1,68 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 • Tilintarkastajien valinta
 • Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen

 

Konserni- ja elinvomajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.