Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2019

MliDno-2019-761

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 24.4.2019 klo 10.00 alkaen HTC Helsingin Pinta-rakennuksessa Kolumbus-auditoriossa, osoite Tammasaarenkatu 3, Helsinki.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti
 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiön toimialaa, yhtiön omistusta ja osakkuutta sekä suostumuslauseketta koskevien määräysten osalta
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy v. 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
   • ********* Ovenia Group Oy, jota esitetään myös hallituksen puheenjohtajaksi
   • ********* Espoon kaupunki
   • *********, Lahden kaupunki
   • *********, Tampereen kaupunki
   • *********, partneri, Fountain Park Oy
  • Samalle toimikaudelle esitetään valittavaksi seuraavat uudet jäsenet
   • *********, Turun kaupunki, jota esitetään myös hallituksen varapuheenjohtajaksi
   • ********* Smilee
 • Muutokset ohjausryhmissä
 • Ohjausryhmien jäsenten valinta
 • Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2019–2020
 • Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen


Konserni- ja elinvomajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kuntien Tiera Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.