Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019

MliDno-2019-409

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 alkaen Helsingissä Kuntatalolla kokoushuoneessa B 3.8 Kalkki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat

 • Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
 • TIlinpäätöksen vahvistaminen
 • Taseen osoittaman tuloksen käsittely
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
 • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat henkilöt jatkavat hallituksessa 7.5.2019 Sarastian toiminnan käynnistävän ylimääräisen yhtiökokouksen loppuun asti
   • *********, Keva (pj)
   • *********, Turku (vpj)
   • *********, Eksote
   • *********, Rovaniemi
   • *********, Kouvola
 • Ohjausryhmän valitseminen
 • Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2019-2020
 • Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen

 

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.