Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmarin tuki ry:n kevätkokous 10.4.2019

MliDno-2019-754

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Ilmarin Tuki ry:n sääntömääräinen kevätkokous/toinen purkukokous järjestetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 16.00 alkaen Hotelli Oscarin Aulakabinetissa, osoite Kauppatori 4, Varkaus.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavat asiat:

  • Vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • Kuluvan tilikauden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • Päätetään yhdistyksen purkamisesta
    • Sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Ensimmäinen purkukokous on pidetty syyskokouksen yhteydessä 21.11.2018.
  • Päätetään yhdistyksen varojen käytöstä
  • Valitaan selvitysmiehet suorittamaan purkuun liittyvät toimet

 

Ilmarin tuki ry:n sääntömääräisissä kokouksissa kaupunkia viime vuosina on edustanut Arto Seppälä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan yhdistyksen kokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Ilmarin tuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin kokousedustajaksi Arto Seppälän.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.