Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ennakkokanta Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja osakeannin järjestämiseen

MliDno-2019-807

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Ravirata Oy:n hallitus on 2.4.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt pyytää konserniohjeen mukaisesti Mikkelin kaupungilta ennakkokantaa osakeannin järjestämiseen ja siihen liittyvään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Osakeanti järjestetään raviradan rataremontin rahoittamiseksi.

Osakeanti esitetään järjestettäväksi nykyisille omistajille suunnattuna osakeantina 1.8.–30.9.2019 välisenä aikana. Annissa osakepääomaa esitetään korotettavaksi enintään 1 997 533 euroon. Lisäksi yhtiökokoukselta pyydetään hallitukselle valtuutusta suunnata osakeantia 100 000 eurolla uusille omistajille.

Yhtiöjärjestyksen 3 § esitetään muutettavaksi muotoon:"Yhtiön vähimmäispääoma on neljäsataaviisikymmentätuhatta (450.000) euroa ja enimmäispääoma kolme miljoonaa (3.000.000) euroa." Nykyiset yhtiöjärjestyksen mukaiset pääomarajat ovat 450.000–1.400.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ennakkokantana, että se hyväksyy edellä mainitut muutokset Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakeantien järjestämisen esitetysti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen (Mikkelin Ravirata oy:n hallituksen puheenjohtaja) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Ravirata Oy, yhtiön konsernivastuuhenkilö Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.