Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Elinvoimaisempi Mikkeli -kysely

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Nuorkauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Mari Martikainen selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle suunnitteilla olevan "Elinvoimaisempi Mikkeli" -kyselyn toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Pykälän käsittelyä siirrettiin esteestä johtuen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.