Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Uusyrityskeskus Dynamon hallituksen jäsenen nimeäminen

MliDno-2021-605

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon hallituksessa Mikkelin kaupungin nimeämänä jäsenenä toiminut Helena Skopa on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen, ja tästä johtuen hänen tilalleen yhdistyksen hallitukseen tulee nimetä uusi jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokouksessa Mikkelin kaupungin edustajan Uusyrityskeskus Dynamo ry:n hallitukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Uusyrityskeskus Dynamo ry:n hallitukseen Pekka Pataman.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.