Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kyyhkylä -säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

MliDno-2020-1567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyyhkylä-säätiö pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään edustajat Kyyhkylä-säätiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.9.2020-31.8.2022.

Kyyhkylä-säätiön sääntömuutoksen jälkeen hallituksen jäsenmäärä on 5 (puheenjohtaja ja 4 jäsentä). Sopimuksen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää toimikaudeksi 1.9.2020 - 31.8.2022 puheenjohtajan ja 2 jäsentä.

Mikkelin kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimineet ajalla 1.9.2018 -31.8.2020 Markku Kakriainen ja Hannu Tullinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022.

Päätös

Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:
Konserni- ja elinvoimajaosto oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022 puheenjohtajan ja 2 hallituksen jäsentä. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyyhkylä-säätiön sääntömuutoksen jälkeen säätiön hallituksen jäsenmäärä on 5 (puheenjohtaja ja 4 jäsentä). Säätiö on pyytänyt Mikkelin kaupunkia sopimuksen mukaisesti nimeämään puheenjohtajan ja kaksi jäsentä toimikaudeksi 1.9.2020 - 31.8.2022. Asiaa käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 18.8.2020 § 34, jolloin kaupunginjohtaja oikeutettiin nimeämään hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. Muutoksen voimaantulo viivästyi, ja hallituksen jäsenten nimeäminen on tullut uudelleen ajankohtaiseksi alkuvuodesta 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Kyyhkylä-säätiön hallituksen puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Kyyhkylä-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kakriaisen ja jäseniksi Hannu Tullisen ja Mali Soinisen.  


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.