Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutos

MliDno-2021-388

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Sylvia Stavén, kirjastopäällikkö, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osakkaana Koha-Suomi Oy:ssä. Koha on täysin kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa omistajakunnilleen Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut niin, että kirjastojärjestelmä pystyy käytettävänä ja kirjastojen muuttuvia tarpeita vastaavana. Sen tärkein tavoite on turvata ajanmukainen ja kehittyvä kirjastojärjestelmä kohtuullisilla kustannuksilla kirjastojen käyttöön. Lisäksi Koha-Suomi Oy pyrkii edistämään kirjastojen välistä yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus niemämistoimikunnasta.

Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi, sekä valmistella ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi. Toimikuntaan valitaan 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Yhtiökokous edellytti osakassopimuksen muuttamista siten, että siihen sisältyy tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnan jäsenistä. Yhtiö toivoo osakkailta kommentteja ehdotettuihin muutoksiin 18.2.2021 mennessä. Luonnos edellä olevan mukaiseksi päivitetystä osakassopimuksesta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elivoimajaosto hyväksyy esitetyt muutokset Koha-Suomi Oy:n osakassopimukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.