Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin / Kuntien Tiera Oy

MliDno-2021-571

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunta pyytää osakkaita esittämään jäseniä ja varajäseniä yhtiön eri ohjausryhmiin. Nimitysvaliokunta valmistee yhtiökokoukselle esityksen ohjausryhmien kokoonpanoista, ja yhtiökokous nimeää ohjausryhmien jäsenet keväällä 2021. Ehdokkaat tulee ilmoittaa viimeistään 25.2.2021. Mikkelin kaupungilla ei ole ollut jäseniä ohjausryhmissä

Seuraavalla toimikaudella Tieran ohjausryhmät ovat:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä

2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

3. ICT-ohjausryhmä

4. Kasvatus ja opetus -ohjausryhmä

5. Sote-ohjausryhmä

6. Smart City -ohjausryhmä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Meidän IT- ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä Mikkelin kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Kuntien Tiera Oy:n palveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkeli ei osallistu ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.