Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Työvapaan myöntäminen Tiina Immonen

MliDno-2021-2009

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 henkilöstöasiat § 59 mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka- tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää konserni- ja elinvoimajaosto.

Emolan päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Immonen on työvapaalla ajalla 3.8.2020-30.6.2021. Työvapaan ajan hän on ollut toisen työnantajan palveluksessa. Tiina Immonen anoo jatkoa työvapaseen ajalle 1.7.2021- 1.8.2022. Perusteluksi hän esittää ammattitaidon kehittämisen toisen työnantajan palveluksessa.

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on ollut haasteellista, varsinkin määräaikaisiin tehtäviin. Tiina Immosen sijaisena on toiminut kevätpuolella 2021 varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija. Hän ei ole enää jatkossa käytettävissä sijaisena.

Mikkelin kaupungin linjauksen mukaan toisen työnantajan palveluksessa yli vuoden jatkuvaa työvapaa ei enää puolleta, mikäli kyseessä ei ole Mikkelin kaupungin hallinnoima hanke tai hankkeen rahoittaminen toisen toimijan hallinnoimassa hankkeessa. Voimassa olevan linjauksen mukaisesti  varhaiskasvatusjohtaja eikä henkilöstöpalvelut puolla toisen vuoden työvapaan myöntämistä toisen työnantajan palvelukseseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserin- ja elivoimajaosto ei myönnä harkinnanvaraista palkatonta työlomaa varhaiskasvatusopettaja Tiina Immoselle ajalle 1.7.2021-1.8.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen - ja hyvinvoinnin palvelualue/ Varhaiskasvatus varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, palvelupäälliikkö Leila Korhonen,  päiväkohdinjohtaja Eija Mynttinen, varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Immonen, henkilöstöpavelut.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.