Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sansia Oy:n yhtiökokous 16.6.2021

MliDno-2021-2135

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Sansia Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.6.2021 klo 14.00 Kuopiossa. Yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Oheismateriaalina olevan kutsun ja esityslistan mukaan kokoukseen osallistuminen sekä kokousedustaja tulee ilmoittaa 4.6. mennessä, mutta Mikkelin kaupungin osalta on yhtiön kanssa sovittu että edustaja ilmoitetaan vasta konserni- ja elinvoimajaoston kokouksen jälkeen 9.6.2021.

Konserni- ja elinvoimajaosto ei ole aiemmin nimennyt osallistujaa Sansia Oy:n yhtiökokoukseen. Sansia Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hankintapalveluja ja henkilöliikenteen palveluja. Yhtiön toimiala huomioiden on tarkoituksenmukaisinta nimetä kokousedustajaksi hankintapäällikkö ja varaedustajaksi logistiikkapäällikkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä nimeää Mikkelin kaupungin kokousedustajaksi hankintapäällikön ja varalle logistiikkapäällikön. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Hankintapäällikkö, logistiikkapäällikkö, talousjohtaja, palvelujohtaja/vuokraus- ja käyttöpalvelut, Sansia Oy / Maria Laine.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.