Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy yhtiökokous 16.6.2021

MliDno-2021-2364

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 12 alkaen Mikalo Oy:n tiloissa osoitteessa Maaherrankatu 44, Mikkeli.

Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen esitetään oheismateriaalina. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokouksen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa kokousedustajaa.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.