Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Mikkelin Jäähalli Oy:n yhtiökokous 22.6.2021

MliDno-2021-2336

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 22.6.2021 klo 14 alkaen Naistinki Oy:n toimistolla osoitteessa Prikaatinkatu 10, Mikkeli.

Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen esitetään oheismateriaalina. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa kokousedustajaa.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.