Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Konserni- ja elinvoimajaoston kokous elokuu 2021

MliDno-2017-1662

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntavaalien jälkeen uusi kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin kaupungille konserni- ja elinvoimajaoston. Koska kuntavaalit järjestetään poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa, tapahtuu uuden konserni- ja elinvoimajaoston nimeäminen vasta loppukesällä. 

Tytäryhtiöiden hallitukset nimetään konserni- ja elinvoimajaostossa, ja jotta hallitusten nimeämisprosessi ei viivästyisi pidemmälle syksyyn, on uudelle konserni- ja elinvoimajaostolle asetettava ensimmäinen kokousajankohta jo ennen kesän kuntavaaleja. Myös konserniyhtiöiden syksyn kuulemistilaisuudet ja konsernipäivän järjestelyt, sekä syksyn 2021 kokousaikataulu tulee saada jaoston käsiteltäväksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Edellä mainitut asiat valmistellaan siten, että ne voidaan viedä konserni- ja elinvoimajaoston päätettäväksi elokuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kuntavaalien jälkeen nimettävän uuden konserni- ja elinvoimajaoston ensimmäinen kokous järjestetään tiistaina 31.8.2021 klo 16.00.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.