Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaisia asioita (lisäpykälä)

MliDno-2021-2448

Kuvaus

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.