Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Etelä-Savon Koulutus Oy:n ajankohtaisia asioita (lisäpykälä)

MliDno-2021-2045

Kuvaus

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että Juha Vuori poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.