Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Nimeämistoimikunnan esitykset konserniyhtiöiden hallituksiin

MliDno-2021-3195

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntavaalien ajankohdasta (13.6.2021) johtuen, ei keväällä pidetyissä yhtiökokouksissa ollut mahdollista nimetä uusia hallituksia kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

Konserni- ja elinvoimajaosto asetti päätöksellään 8.6.2021 § 59 nimeämistoimikunnan valmistelemaan esityksiä tiettyjen tytäryhtiöiden hallitusten muodostamiseksi. Nimeämistoimikunta kokoontui 4.8.2021 ja 11.8.2021 käsittelemään hallituskokoonpanojen muodostamista puolueiden etukäteen toimittamien henkilöesityksien pohjalta. Lisäksi nimeämistoimikunta piti yhden sähköpostikokouksen, jossa hyväksyttiin edellisissä kokouksissa avoimeksi jääneet kysymykset.

Nimeämistoimikunnan käsittelemien yhtiöiden osalta yhtiöitä on ennakkoon pyydetty järjestämään ylimääräiset yhtiökokoukset syyskuun puoliväliin mennessä. Nimeämistoimikunta esittää, että konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajia alla olevan taulukon mukaisesti esittämään henkilöitä yhtiöiden hallituksiin.

Mikkelin kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelmassa (kh 22.6.2020 § 231) määritetty tavoite toimitiloihin liittyvien hallitusten kokoonpanojen yhteinäistämiseksi ei toteutunut nimeämistoimikunnan esityksissä.

Etelä-Savon Energia Oy

Nykänen Heikki (pj)

Sensio Jani (vpj)

Barck Paavo

Kuitunen Soile

Selenius Pekka

Oksanen Jenni

Ylönen Päivi

Jouhkimo Panu

Strandman Jaana

 

Metsäsairila Oy

Miettinen Olli (pj)

Ruuth Noora (vpj)

Hujala Anne

Nalli Sami

Tikkanen Vesa

Vänninen Pia

Forsström Anna

 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Sikanen Tomi (pj)

Salo-Oksa Armi (vpj)

Seppälä Arto

Häkkinen Kati

 

Mikalo Oy

Rahikainen Ville (pj)

Naumanen Eveliina (vpj)

Himanen Aija

Karhunen Pertti

Kohvakka Tuula

 

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy

Marttinen Jussi (pj)

Rusakko Susanna (vpj)

Strengell Janne

Korhonen Janne

Hujala Anne

 

Mikkelin Asumisoikeus Oy

Yli-Karro Ulla (pj)

Partio Keijo (vpj)

Lehtinen Ari

 

Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Ojala Kari (pj)

Vuori Juha (vpj)

Kivinen Harri

Strandman Jaana

Ylönen Päivi

 

Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy

Nykänen Osku (pj)

Oksanen Jenni

Husso Aki

 

Mikkelin Jäähalli Oy

Pöyry Lasse (pj)

Pöntinen Vesa

Asikainen Linda

 

Etelä-Savon Koulutus Oy

Lehkonen Raine (pj)

Strengell Janne

Vuorinen Jarmo

Siitonen Mikko

Asikainen Katariina

Varajäsen: Sihvonen Jari

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaostolle antaa ylimääräisten yhtiökokousten kokousedustajille kuvaustekstissä esitetyn mukaisesti ohjeet henkilövalintoihin liittyen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään, niin että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitukseen jäseneksi ohjeistetaan nimettäväksi Jaana Strandmanin tilalle Mervi Eskelinen.

Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemällä muutoksella.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, konsernivastuuhenkilöt, nimeämistoimikunnan jäsenet

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.