Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Konsernipäivä 19.10.2021

MliDno-2021-3028

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin järjestämä konserniohjausseminaari, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita yhdessä keskeisten konserniyhtiöiden kanssa. Vuonna 2020 konsernipäivä jäi pitämättä koronatilanteen vuoksi. Syksyllä 2021 konsernipäivän ajankohdaksi esitetään tiistaita 19.10.2021 klo 8.45 - 12.00. Tilaisuuden toteuttamismalli arvioidaan koronatilanteen mukaisesti lähempänä ajankohtaa. 

Konsernipäivän alustava ohjelma:

  • Tilaisuuden avaus ja konserniohjausjärjestelmän esittely / kaupunginjohtaja Timo Halonen
  • Konserni- ja elinvoimajaoston puheenvuoro / konserni- ja elinvoimajaoston pj Pirjo Siiskonen
  • Konsernitason tunnusluvut suhteessa kriisikuntakriteereihin / vs. talousjohtaja Tiia Tamlander
  • Mikkelin kaupungin konserniohje / vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott
  • Osakeyhtiön hallitusjäsenen vastuut / kaupunginlakimies Tarja Poikolainen
  • Valtuustostrategian valmistelu / strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
  • Tilaisuuden päätös / konserni- ja elinvoimajaoston pj Pirjo Siiskonen

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy konsernipäivän ajankohdan ja ohjelmaluonnoksen, sekä antaa tarvittaessa lisäohjeita konsernipäivän valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, johtoryhmä, strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunginlakimies

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.