Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2021

MliDno-2021-2917

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava esitys kokousaikatauluksi ajalle 1.9.2021 – 11.1.2022:

  • tiistai 31.8.2021 klo 16.00 (päätetty jaostossa 8.6.2021 § 58)
  • tiistai 21.9.2021 klo 13.00
  • tiistai 12.10.2021 klo 13.00
  • tiistai 16.11.2021 klo 13.00
  • tiistai 14.12.2021 klo 13.00
  • tiistai 11.1.2022 klo 13.00


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ajalle 1.9.2021 - 11.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.