Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kehitysyhtiön elinvoimakatsaukset konserni- ja elinvoimajaostolle

MliDno-2020-1216

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin kuuluu mm. tiivis yhteistyö kaupungin kehitysyhtiön kanssa sekä konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 16.6.2020 § 26 mukaisesti Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa sovittiin valtuustokauden 2017-2021 loppuun jatkuvasta käytännöstä, jossa Miksein toimitusjohtaja ja Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö antavat konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaisen elinvoimakatsauksen kuukausittain jaoston kokouksen yhteydessä.

Säännöllinen elinvoimakatsaus on havaittu hyväksi toimintamalliksi, joten sitä tulee edelleen jatkaa. Elinvoimakatsausten tiheyttä on kuitenkin arvioitu uudelleen. Tarkoituksenmukaisinta on jatkossa esittää elinvoimakatsaus neljännesvuosittain, jolloin kokousten yhteydessä on sujuvampi järjestää myös konserniyhtiöiden kuulemistilaisuuksia sekä mahdollisia muiden konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsauksia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n säännöllisiä jaostolle annettavia elinvoimakatsauksia jatketaan toistaiseksi valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien siten, että elinvoimakatsaus esitetään kokouksen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Elinvoimakatsauksen esittävät Miksei Oy:n toimitusjohtaja ja Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö, sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miksei/toimitusjohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö, 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.