Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2021-2025

MliDno-2021-2931

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta kokousedustajille. Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan Mikkelin kaupungin ennakkokanta, tai muutoin merkittäväksi katsottavia asioita, tuodaan kokouskutsu ja esityslista tiedoksi konserni- ja elinvoimajaostolle.

Kokousedustukset esitetään vahvistettavaksi seuraavasti valtuustokauden 2021-2025 ajalle:

Tytäryhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Etelä-Savon Energia Oy kaupunginjohtaja hallintojohtaja
Kiinteistökehitys Naistinki Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Metsäsairila Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikalo Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Asumisoikeus Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy kaupunkikehitysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Jäähalli Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy kaupunginjohtaja kaupunginlakimies
Etelä-Savon Koulutus Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Ravirata Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
As Oy Pirttitie III kiinteistöjohtaja kiinteistöpäällikkö
As Oy Tuppura palvelujohtaja hallintojohtaja
As Oy Hirvipari palvelujohtaja hallintojohtaja
Kiint. Oy Ristiinan Suopursu kiinteistöpäällikkö kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kenkäveronniemi hallintojohtaja palvelujohtaja
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1 palvelujohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Arkistotalo Oy palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint.Oy TeknoGraani palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
     
Osakkuusyhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Kyyhkylän Asuntolat Oy palvelujohtaja kaupunginlakimies
Kiint.Oy Otavan Ketola palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselankulma palvelujohtaja kiinteistöpäällikkö
Kaakkois-Suomen Amk (Xamk) Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Saimaa Stadiumi Oy sivistysjohtaja hallintojohtaja
Mikkelin Mikaeli Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
As Oy Partinkartano palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo palvelujohtaja kaupunginlakimies
Kiint. Oy Mikkelin Torikioski palvelujohtaja kaupunginlakimies
Mikkelin Toriparkki Oy palvelujohtaja taloussuunnittelupäällikkö
     
Vähemmistöosuusyhtiöt    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
AsOy Jääkärinkatu 29 strategia- ja kehityspäällikkö palvelujohtaja
AsOy Kvartetti kiinteistöpäällikkö kiinteistöjohtaja
AsOy Mikkeli kiinteistöjohtaja rakennuttamispäällikkö
AsOy Mikkelin Jalavapuisto palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
AsOy Orijärven Kyläpuisto palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
AsOy Porrassalmenkatu 28 taloussuunnittelupäällikkö strategia- ja kehityspäällikkö
AsOy Porrassalmenkatu 43 palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
AsOy Ristiinantie 17 palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint. Oy Laaninkulma palvelujohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint Oy Kankaalan Talonhoito Oy taloussuunnittelupäällikkö strategia- ja kehityspäällikkö
Kiinteistö Oy Suomenniemen Kate palvelujohtaja kiinteistöjohtaja
Kuntarahoitus Oyj talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin Keilahalli Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Saimaa Golf Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Saimaa Capital Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Suur-Savon Sähkö Oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Amplus Holding Oy kaupunkikehitysjohtaja talousjohtaja
Kuntien Tiera Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Kunnan Taitoa Oy talousjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
TVV joukkoliik. lippu- ja maksujärjestelmä Oy logistiikkapäällikkö palvelujohtaja
Porrassalmen Kehitys oy hallintojohtaja kaupunginlakimies
Koha-Suomi Oy sivistysjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Meidän IT ja Talous Oy kaupunginlakimies taloussuunnittelupäällikkö
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy sivistysjohtaja kaupunginlakimies
     
Osuuskunnat    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Mikkelin puhelinosuuskunta MPY kaupunginlakimies taloussuunnittelupäällikkö
     
Yleishyödylliset yhdistykset    
Yhteisö Edustaja Varaedustaja
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry maankäyttöjohtaja kaupunkikehitysjohtaja
Saimaan virkistysalueyhdistys ry kaupunkikehitysjohtaja infra- ja viheraluepalveluiden rakennnuttamispäällikkö
Saimaa Geopark ry kaupunkikehitysjohtaja maankäyttöjohtaja
Veej’jakaja ry kaupunkikehitysjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
Mikkelin Matkailupalvelu ry strategia- ja kehityspäällikkö hallintojohtaja
Suomen kalliotaideyhdistys sivistysjohtaja hallintojohtaja
Mikke ry kaupunkikehitysjohtaja taloussuunnittelupäällikkö
Ilmarin tuki ry kaupunkikehitysjohtaja hallintojohtaja
Viitostie ry kaupunkikehitysjohtaja kaupungininsinööri
Teatterin kannatusyhdistys ry hallintojohtaja sivistysjohtaja
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys strategia- ja kehityspäällikkö sivistysjohtaja
Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys hallintojohtaja sivistysjohtaja
Mikkelin uusyrityskeskus Dynamo ry strategia- ja kehityspäällikkö hallintojohtaja
Mikkelin Kotikaari ry kiinteistöjohtaja kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 13.9.2021 alkaen kaupungin edustajat ja varaedustajat edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti mukaisesti kaupungin edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudeksi 2021-2025.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto myöntää Mikkelin kaupungin hallintopalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu kaupungin edustaja, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt yhtiökokousedustajat ja varaedustajat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.